top of page
  • Innovatie & Experience Centrum

Bezoek DPW aan het Innovatie & Experience Centrum

Bezoek van het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen aan het Innovatie & Experience Centrum Bouw - Infra op woensdag 23 maart 2022.Op woensdag 23 maart 2022 hebben de leden van het DPW een bezoek gebracht aan het Innovatie & Experience Centrum Bouw en Infra.bottom of page