top of page

 # Innovatie en Experience Centrum       
Bouw - Infra

Image by kazuend

Over ons

Aanleiding

Veel bestaande bouwbedrijven streven innovatie na en bedenken nieuwe producten en processen. Deze innovaties worden nog weinig gedeeld en zijn soms moeilijk op de markt te zetten vanuit de eigen organisatie.

Uit een behoeftepeiling bij verschillende organisaties blijkt dat er vraag is naar een plek om de innovatieve producten en processen te delen.

Doel

Het doel van het Innovatie en Experience Centrum is het samenbrengen van innovatieve partijen in de bouw- en infrasector en het bieden van de mogelijkheid voor het in de markt zetten van een nieuwe product, proces of mindset of om naamsbekendheid te creëren.

Aanpak

De "Innovatiehub" is opgezet met het gedachtegoed dat organisaties laagdrempelig en flexibel in een bedrijfsomgeving kunnen starten met hun innovatieve product. Dit kunnen startende ondernemers zijn maar ook bestaande ondernemingen die op een andere plek hun nieuwe ideeën delen.

Iedere ondernemer in het centrum is anders, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze richten zich allemaal op innovatie, op welke manier dan ook. Innovatie is gericht op maatschappelijke veranderingen die vooral te maken hebben met andere vormen van economieën, duurzame ontwikkelingen en circulair gebruik. Meestal dragen ze bij aan een gezondere wereld. De gemeenschappelijke deler is dan ook: fundamentele herbezinning op de relatie tussen economie en milieu/natuur.

Door het gedeelde bedrijfspand is er de mogelijkheid om klanten gezamenlijk te ontvangen en kennis te laten maken met de organisaties in het Innovatie en Experience Centrum. Op deze manier kan alle informatie en kennis op het gebied duurzaamheid, circulariteit en technologie bij de klant gebracht worden.

De organisaties concurreren niet maar versterken elkaar juist. De deelnemers zorgen voor passie, bezieling, visie en vertrouwen. De organisaties kunnen op deze plek werk maken van een gezonde omgeving. Technologie, duurzaamheid en circulariteit staan hierin centraal. 

Resultaat

In 2020 is het Innovatie en Experience Centrum binnen een half jaar gevuld met verschillende innovatieve organisaties. Op dinsdag 2 februari 2021 is het Innovatie en Experience Centrum officieel geopend door de wethouder Economie en de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Waddinxveen.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.100m² en beschikt over een ontvangsthal, technische lokalen, presentatieruimte, kantoortuinen, kantoorruimtes en trainingslokalen.

Wilt u meer te weten komen over het Innovatie en Experience Centrum? Neem dan contact op via info@innovatieenexperiencecentrum.nl.

Innovatie.jpg

Officiële opening van het Innovatie en Experience Centrum Bouw en Infra door de wethouders (foto: Hermen Buurman)

bottom of page